Χορευτική ομάδα Ι. Ν. ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Θεσσαλονίκης

3 Δεκεμβρίου @ 15:30
15:30 — 15:45 (15′)