ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

               Το  Τμήμα Τροχαίας  Τρικάλων, έχοντας ως κύριο μέλημα τις ασφαλείς  

        μετακινήσεις των  πολιτών, στελεχωμένο με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό,   

        καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία  

        της πόλης μας.

                          Γι αυτό μέσα από τις ενημερωτικές μας δράσεις,  προσπαθούμε για την

              επίλυση κάθε προβλήματος και να διευκολύνουμε την καθημερινότητά σας.

                      Στόχος μας η οδική ασφάλειά σας! .

Ο Διοικητής
Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος
Αστυνόμος Β’

Μοτοποδήλατα

   Άδειες κυκλοφορίας – μεταβιβάσεις – ανανεώσεις

• Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας οι αρχικές άδειες και μεταβιβάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού.
• Οι μεταβιβάσεις πραγματοποιούνται στο Τμήμα Τροχαίας όπου διαμένει  ο αγοραστής.
• Οι ανανεώσεις πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Απαιτείται ενεργή ασφάλιση. Δείτε στον παρακάτω πίνακα (παραβόλων ανανέωσης) το απαιτούμενο ζεύγος παραβόλων.
•Οι ανανεώσεις μπορούν γίνουν και ηλεκτρονικά   στην ιστοσελίδα:
https://www.gov.gr/Περιουσία και φορολογία / Οχήματα /
Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

   Δικαιολογητικά αρχικής άδειας

• Άδειες μοτοποδηλάτου από Τμήματα Τροχαίας εκδίδονται μόνο για τις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων  L1e-A,  L1e-B,  L2e-P,  L2e-U,  L6e-A,  L6e-BP,  L6e-BU.
• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (certificate). *Προσοχή: Απαιτείται το γνήσιο και όχι επανεκτυπώσεις.
• Πιστοποιητικό Ταξινόμησης οχημάτων από τελωνείο (X2).
• Κοινοποίηση έγκρισης τύπου από Υπουργείο Μεταφορών, με δείγμα υπογραφής.
• Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καλής λειτουργίας σύμφωνα με την έγκριση τύπου από ΥΜΕ. Στο εν λόγω να αναγράφεται ο αρ. πλαισίου & κινητήρα και οπωσδήποτε ο αριθμός έγκρισης ή πρωτοκόλλου από το ΥΜΕ.
• Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής σφραγισμένη στο όνομα του ιδιοκτήτη.
• Παράβολα: 12€ (κωδ.: 1845) + 2,04€ (κωδ.: 6193).
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού αγοραστή με σωστή διεύθυνση κατοικίας ή αποδεικτικό έγγραφο κατοικίας.
• Η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή άλλον κατόπιν εξουσιοδότησης. Για μη ατομικές εταιρείες απαιτείται καταστατικό όπου αναγράφεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.  Ο Ενδιαφερόμενος να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα.
• Ασφάλιση με τον αριθμό πλαισίου.
• Φωτογραφίες αριθμού πλαισίου και αριθμού κινητήρα ή αποτύπωμα πλαισίου σε χαρτί.
• Εκτύπωση τεχνικών χαρακτηριστικών με τους κωδικούς έγκρισης μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  του Υπουργείου Μεταφορών     http://www.webtao.yme.gov.gr:16004/Defaut.aspx   (προβολή έγκρισης)

   Δικαιολογητικά μεταβίβασης

• Ιδιωτικό συμφωνητικό πωλητή – αγοραστή. Θα πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής και για τους δυο την ίδια ημερομηνία.
• Μπορεί να υπογραφεί και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
[https:www.gov.gr / Πολίτης και καθημερινότητα / Ψηφιακά έγγραφα gov.gr /
Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού]
Η παλαιά άδεια κυκλοφορίας.
• Η Ασφάλεια να γίνει στο όνομα του αγοραστή με επίδειξη του ιδιωτικού συμφωνητικού.
• Ανανεωμένη άδεια για τρέχον έτος: Απαιτείται ένα ζεύγος παραβόλων με κωδικούς 1789 και 6193 σύμφωνα με το έτος που έγινε η τελευταία ανανέωση.
• Παράβολα 15€ κωδ.: 1847 +2,04€ κωδ.: 6193. *Για μεταβιβάσεις εταιρειών με τιμολόγιο αγοράς, εξαιρείται το πρώτο. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα:
[https:www.aade.gr/Αρχική σελίδα/Πολίτες/e-Παράβολο/e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet] για ηλεκτρονική έκδοση και πληρωμή των παραβόλων.
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού αγοραστή (με αποδεικτικό κατοικίας)
• Το όχημα για έλεγχο (να γνωρίζετε που βρίσκονται ο αρ. πλαισίου και αρ. κινητήρα και να φαίνονται καθαρά). Οχήματα >50cc απορρίπτονται.
• Η αίτηση γίνεται από τον αγοραστή ή άλλον κατόπιν εξουσιοδότησης. Για μη ατομικές εταιρείες απαιτείται καταστατικό όπου αναγράφεται ο νόμιμος εκπρόσωπος. Ο Ενδιαφερόμενος να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα.

   Πίνακας παραβόλων ανανέωσης

Αντίγραφα

Aντίγραφα τροχαίων – δικογραφιών – Β.Α.Σ.

Τα αντίγραφα τροχαίων άνευ τραυματισμού, βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων & ημερησίου δελτίου οχήματος, χορηγούνται ηλεκτρονικά.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα: https:www.gov.gr/Πολίτης και καθημερινότητα / Βεβαιώσεις και αντίγραφα/Αντίγραφο δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών & https:www.gov.gr/Πολίτης και καθημερινότητα / Βεβαιώσεις και αντίγραφα /  Αντίγραφο από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων & https:www.gov.gr/Πολίτης και καθημερινότητα / Ελληνική Αστυνομία / Αντίγραφο ημερήσιου δελτίου οχήματος

 

Τα αντίγραφα δικογραφιών χορηγούνται κατόπιν ραντεβού και κατόπιν περαίωσης της δικογραφίας (αίτημα στο tt.trikalon@astynomia.gr).

Παράβαση / Ένσταση

•  Επίσης χορηγούνται ηλεκτρονικά, αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης, όπως και η δυνατότητα  υποβολής ένστασης επί της παράβασης.    Μεταβείτε στην ιστοσελίδα:

https:www.gov.gr/Πολίτης και καθημερινότητα / Βεβαιώσεις και    αντίγραφα /

Αντίγραφο πράξης βεβαίωσης παράβασης &  https:www.gov.gr/Πολίτης και καθημερινότητα / Βεβαιώσεις και  αντίγραφα /

Ένσταση για πράξη βεβαίωσης παράβασης

Tροχαίο Ατύχημα

 Ενέργειες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Τι κάνουμε σε ένα τροχαία ατύχημα (τι ορίζει ο Κ.Ο.Κ.):

Αν συμβεί ένα οδικό τροχαίο ατύχημα ο οδηγός που εμπλέκεται σε αυτό θα πρέπει:

α) Να σταματήσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.

β) Να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας και να  ειδοποιήσει την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

γ) Να ανταλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία. Σε περίπτωση μόνον υλικών ζημιών και όταν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών, πρέπει μέσα σε 24 ώρες να τον ενημερώσει για όλες τις σχετικές πληροφορίες με τον πιο κατάλληλο τρόπο ή μέσω του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος.

Αν από το Τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε θάνατος ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός και οποιοσδήποτε άλλος που ενεπλάκη θα πρέπει:

Να προσφέρει την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες.

Να ειδοποιήσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή και να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος έως ότου φθάσουν εκεί οι αρμόδιες αρχές.

Να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων (μετακίνηση οχημάτων, εξαρτημάτων κ.α) στον τόπο του ατυχήματος, που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της Αστυνομίας.

Βοηθήστε τους συνανθρώπους και την Τροχαία στο έργο της.
Κρατήστε τα στοιχεία ταυτότητας αυτοπτών μαρτύρων, η οποιαδήποτε στοιχεία μπορείτε (όπως φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, αριθμό κυκλοφορίας, τύπο και χρώμα οχήματος κ.α,), όσων εγκαταλείπουν τον τόπο του ατυχήματος.

Κίνηση ως πεζοί

Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να βαδίζουμε, αντίθετα προς την φορά κίνησης
των οχημάτων και πάνω στο πεζοδρόμιο.

Κινούμαστε σε έναν στίχο, Όχι κινητό – Όχι μουσική

Βαδίζουμε εκεί που έχει επαρκή φωτισμό. Αν όχι, χρησιμοποιούμε φακό.

Ενώ βαδίζουμε δεν πετάμε σκουπίδια.

Το βράδυ να φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα ή φωσφορούχο γιλέκο.

Διασχίζουμε το δρόμο, αφού ακούμε & κοιτάμε, αριστερά – δεξιά με προσοχή & ελέγξουμε – βεβαιωθούμε ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος, τον διασχίζουμε κάθετα, γρήγορα, χωρίς να τρέχουμε, χωρίς χρήση κινητού τηλεφώνου.

 Όταν επιβαίνουμε σε όχημα:

Επιβίβαση/αποβίβαση πάντα από τη δεξιά μεριά του οχήματος, με τη συμβουλή του οδηγού & προς το πεζοδρόμιο.
Ζώνη ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες στο όχημα.
Δεν ενοχλούμε τον οδηγό με κινήσεις ή ομιλίες. Δεν τον ενθαρρύνουμε να
οδηγήσει επικίνδυνα (υπερβολική ταχύτητα, κόντρες, κ.τ.λ.)
Δεν επιβαίνουμε σε όχημα του οποίου ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ ή
δείχνει κουρασμένος.
Δεν πετάμε σκουπίδια στον δρόμο.
Δεν βγάζουμε κεφάλι/χέρια/πόδια έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου.

Σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:
Περιμένουμε στη στάση ΠΑΝΩ στο πεζοδρόμιο,
Ανεβαίνουμε/κατεβαίνουμε με προσοχή στο όχημα,
ΔΕΝ διασχίζουμε τον δρόμο μπροστά από ΜΜΜ,
Παραχωρούμε προτεραιότητα σε αυτούς που αποβιβάζονται,
Παραχωρούμε τη θέση μας σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια,
Δεν καταλαμβάνουμε θέσεις που προορίζονται για ΑμεΑ.

Κίνηση ως οδηγοί

Πριν ξεκινήσουμε ελέγχουμε: Καθρέπτες, Φώτα (λευκά & κόκκινα), Φρένα,
Ελαστικά.
Να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα έγγραφα:
Την άδεια ικανότητας οδήγησης (δίπλωμα), Την άδεια κυκλοφορίας του
οχήματος, Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο & το Κ.Τ.Ε.Ο.
Όπως και να έχει τις νόμιμες πινακίδες το όχημα.
Οδηγώντας δίκυκλο:
Πριν ξεκινήσουμε φοράμε το κράνος, Φοράμε επίσης ανοιχτόχρωμα ρούχα &
κατάλληλο εξοπλισμό, Δεν κινούμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, Δεν
μεταφέρουμε μεγάλα αντικείμενα ή ζώα, Κρατάμε και με τα δυο χέρια το
τιμόνι.
Κατά την κίνησή μας γνωστοποιούμε εγκαίρως την πρόθεσή μας για αλλαγή
κατεύθυνσης και δεν κάνουμε απότομους και χωρίς έλεγχο ελιγμούς.
Κατά την κίνησή μας, δεν παραβιάζουμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Τον σεβόμαστε.
Δεν σταθμεύουμε το όχημα μας σε πεζοδρόμια ή με τρόπο τέτοιο που να
εμποδίζουμε τους λοιπούς χρήστες της οδού και ειδικά θέσεις στάθμευσης
που προορίζονται για οχήματα ΑμεΑ.

Συμβουλές

Χρήσιμες πληροφορίες

Ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,  που παρέχονται μέσω gov.gr

Οι πολίτες μπορούν με τρόπο φιλικό και απλό να υποβάλλουν αίτηση, ένσταση ή καταγγελία ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού συνδεθούν με κωδικούς Taxisnet ή web banking. Συγχρόνως, μέσα από τις ηλεκτρονικές θυρίδες του gov.gr που έχουν αποδοθεί στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ μπορούν άμεσα, με ακρίβεια και διαφάνεια να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν καμία υπηρεσία.
Πιο συγκεκριμένα  οι υπηρεσίες που παρέχονται (μεταξύ άλλων) πλέον μέσω  του gov.gr είναι :

Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Υποβολή ένστασης επί πράξης βεβαίωσης παράβασης
Αντίγραφο δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών
Αντίγραφο ημερήσιου δελτίου οχήματος ΕΛ.ΑΣ
Αντίγραφο τηλεφωνικής κλήσης στην Άμεση Δράση
Αντίγραφο πράξης βεβαίωσης παράβασης

Άλλες περιπτώσεις

Επικοινωνία

τηλέφωνα – email

Χάρτης

Εικόνες από το νομό Τρικάλων

Ημερίδα με θέμα:
«Επάγγελμα: Διανομέας  (Delivery) – Ασφάλεια και Υγεία κατά τη διανομή
και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες»

👉 Δείτε εδώ την παρουσίαση 👈